Αξίζει να δείτε ...

Διαφορικός Λογισμός


Ολοκληρωμένες σημειώσεις (θεωρία και ασκήσεις) για τον διαφορικό λογισμό (μέχρι συνέπειες Θ.Μ.Τ)


§2.1  Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Η έννοια της παραγώγου 2

Η έννοια της παραγώγου 1§2.2  ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ

Παραγωγίσιμες συναρτήσεις 1§2.3  ΚΑΝΟΝΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΣΗΣ

Κανόνες παραγώγισης 3

Κανόνες παραγώγισης 2

Κανόνες παραγώγιση 1
§2.4  ΡΥΘΜΟΣ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ

Ρυθμός μεταβολής 1  -  Λύσεις
§2.5  ΤΟ ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ

Θεώρημα Rolle και Θ.Μ.Τ. 2

Θεώρημα Rolle και Θ.Μ.Τ.

Θεώρημα Rolle

Θεώρημα μέσης τιμής 1§2.6  ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΤΟΥ ΘΜΤ

Συνέπειες ΘΜΤ 3

Συνέπειες ΘΜΤ 2

Συνέπειες ΘΜΤ 1
§2.7  ΤΟΠΙΚΑ ΑΚΡΟΤΑΤΑ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Ακρότατα συνάρτησης 3

Ακρότατα συνάρτησης 2

Ακρότατα συνάρτησης 1


§2.8  ΚΥΡΤΟΤΗΤΑ - ΣΗΜΕΙΑ ΚΑΜΠΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ

Κυρτότητα - Σημεία καμπής 3

Κυρτότητα - Σημεία καμπής 2

Κυρτότητα - Σημεία καμπής 1 


§2.9  ΑΣΥΜΠΤΩΤΕΣ - ΚΑΝΟΝΕΣ DE L' HOSPITAL

Ασύμπτωτες - Κανόνες De L' Hospital 2

Ασύμπτωτες - Κανόνες De L' Hospital 1 


§2.10  ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΧΑΡΑΞΗ ΤΗΣ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ

Συνδυαστικές ασκήσεις 1